Wednesday, January 20, 2010

Ang gagwapo at ang si-seksi ng Masculados Dos...
Continue Reading...

If their new single is called "Ganda Ganda, Sexy Sexy!", I call them "Gwapo Gwapo, Macho Macho!

Masculados Dos members include Enrico Mofar, Orlando Sol, Nico Cordova, Robin Robel, Lexter Lazaro, Dart Kamboozia and Ozu Ong.


1 comments:

Anonymous said...

ang lalaki ng mga musles at titi

Blog Widget by LinkWithin